กระจกนิรภัยและกระจกประหยัดพลังงานอื่นๆ

Multilater Safety Glass: LamGlaz

LamGlaz is a multi-layer (usually two-layer) safety glass manufactured by splicing multiple sheets of glass with PVB film between 0.015" and 0.030" thickness, sandwiched between layers of glass. LamGlaz can be designed to provide multiple levels of security. Since for the safety of Accident until the blast, but LamGlaz, at only 6 millimeters thick, can't withstand severe shocks for long. Used a lot in the general modern automotive windshield industry. But there may be a breakage of the glass layer to see
LamGlaz glass is safer. Ordinary glass in terms of broken glass fragments will be retained, but the strength of the glass. Multilayer tempered glass is equivalent to ordinary glass with the same conductivity as single layer glass. which is a component of multilayer glass Only difficult to penetrate due to the strength of the PVB layer. Precautions for use Sometimes several layers of this type of glass are used to produce safety glass. However, there is a limitation on the increased thickness. Including the weight, it affects the frame structure that put the glass of the building. including various glass fixing devices or and when the glass is shattered There will appear cracks both inside and outside. which the broken glass fragments inside It can be dangerous for people in the building.

Heat Tempered Safety Glass:  TemGlaz

กTemGlaz tempered glass is hardened glass. Or can resist impact than normal glass about 4 times, mostly used as a bathroom mirror or a large bare mirror. Due to the high hardness of glass, it is more resistant to twisting without cracking than normal glass. The nature of the breakage of glass TemGlaz will be a corn grain and will break the whole pane, which is different from the breakage of normal glass that will be a run mark. This type of glass is made for safety purposes to avoid further injury from broken glass. Protection against external forces. Precautions for use are stress on the glass surface or chemical radicals in the glass which is caused by the production process May cause spontaneous breakage of glass, so it should not be used as a bare glass railing. or roof glass or used as anti-theft glass Because the glass will break, it will easily break the whole sheet, making it easier for criminals to use. It's a way to get into your home or car.

Heat Strengthen Safety Glass:

Is a glass that is produced similar to tempered glass, hardness or can resist impact about 2 times more than ordinary glass, mostly used as a bathroom mirror or a large glass pane. Due to the high hardness of glass, it is more resistant to twisting without cracking than normal glass. breaking characteristics of glass will be broken into large pieces but will be less sharp which is different from the breakage of ordinary glass that will be a running mark This type of glass is made for safety purposes to avoid further injury from broken glass. Protection against external forces
Reduces the problem of bursting from stress on the glass surface or chemical radicals in the glass (spontaneous breakage).

Insulated Glass:

Air-insulated energy-saving glass Reduce heat from hot air through the glass. The IG is made up of two sheets of glass that are joined together and attached to the edge of the frame to create an air gap in the middle. and pack a desiccant into the edge of the frame. In some applications, special gases may be added to the air gap. To add better features in terms of temperature control and noise reduction.

กระจก Low-E

กระจกโลวอี Low-E, Low E, Low emissivity เป็นกระจกเคลือบผิวโลหะซึ่งงมีคุณสมบัติ 2 อย่างที่สำคัญ  กระจกจะแผ่รังสีความร้อนต่ำกว่ากระจกธรรมดา (เป็นที่มาของคำว่า Low emissivity นั่นเอง) ความร้อนในตัวกระจกจะถ่ายเทสู่อากาศที่เย็นกว่าน้อยกว่ากระจกทั่วไป 
กระจกชนิดนี้ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด แต่ใสสว่าง แสงสะท้อนต้ำ เพราะกระจกโลวอี ให้แสงสว่างในแสงแดดผ่านได้ แต่ป้องกันรังสีความร้อน (อินฟาเรด)ในแสงแดดให้ผ่านได้น้อยกว่า กระจกธรรมดา  (แต่กันความร้อนได้มากหรือน้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นกับประสิทธิภาพของกระจกแต่ละสูตรการผลิต)

Refelctive Glass

It is a glass that is coated with various metal molecules such as stainless steel, silver, copper, titanium, nickel to help reflect solar radiation. It will look like a mirror. There are many colors to choose from, such as blue, green, gold. Today, the use of this type of glass has decreased. Because there is a prohibition on glare values. and causing disturbance to those who live around

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy