มีปัญหากระจกอาคารสกปรก?
  
ลดปัญหา PM2.5 และก๊าซพิษในอากาศรอบอาคาร
 
image

นวัตกรรมสารเคลือบกระจกทำความสะอาดตัวเอง Self Cleaning Coating ที่ทำให้กระจกธรรมดาสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ หมดกังวลกับปัญหาเรื่องกระจกสกปรก ดูแลทำความสะอาดยากอีกต่อไป"

ประโยชน์ของ SOLARCLEAN

image
กระจกอาคารสะอาดใสยาวนานกว่า
 
SOLACLEAN ช่วยให้กระจกอาคารรักษาความสะอาดได้ยาวนานโดยไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ อาคารแลดูใหม่ สวยงามอยู่เสมอ SOLARCLEAN ทำให้ในการดูแลกระจกอาคารให้ใหม่อยู่เสมอเป็นเรื่องง่ายๆ ต้องการเพียงแค่แสงแดดและฝนเท่านั้นในการทำความสะอาดกระจกให้สะอาด 
image

อากาศรอบอาคารสะอาดกว่า

SOLARCLEAN สามารถย่อยสลายสารระเหยอินทรีย์ที่พัดผ่านพื้นผิวได้ เช่น ไอเสียรถยนต์ ก๊าซพิษ  จึงช่วยลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ และทำลายเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงปรับสภาพอากาศรอบอาคารให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่แวดล้อมรอบตัวอาคาร ให้คุณได้มีอากาศที่สดชื่นกว่า
 

image
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การทำความสะอาดกระจกเป็นเรื่องที่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะจ้างหรือทำเอง แต่เมื่อใช้ SOLARCLEAN กระจกจะทำความสะอาดตัวเองโดยพลังจากธรรมชาติ ทำให้กระจกสะอาดได้ยาวนานกว่า อาคารสวย สะอาดสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการทำความ
image

ประหยัดและปลอดภัยกว่า

การทำความสะอาดกระจกอาจกลายเป็นเรื่องที่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และอันตราย เช่น การใช้วิธีการโรยตัว แต่เมื่อใช้ SOLARCLEAN ลดความจำเป็นในการทำความสะอาดกระจก และอุบัติเหตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดจึงสามารถหลีกเลี่ยงได้ 

SOLARCLEAN TECHNOLOGY

SOLARCLEAN เป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร สารเคลือบอนุภาคนาโน modilied Titanium Dioxide กระจกธรรมดาจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่เคลือบ ทำให้กระจกบ้านสวย ใสสะอาดได้ยาวนานกว่าเพราะ SOLARCLEAN จะทำความสะอาดกระจกใน 2 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพนี้จะเกิดตลอดเวลาแม้ในเวลากลางคืน ด้วยพลังธรรมชาติ ผนังอาคารจึงคงความสะอาดและความสวยงามได้ยาวนานกว่า ลดค่าใช้จ่าย  ดูการทำงานของ solarclean ที่นี่

image

1).ขั้นตอนสลายคราบสกปรก  ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ คราบไขมันและฝุ่นละอองอินทรีย์ที่ติดอยู่บนพื้นผิวกระจกจะค่อยๆ ถูกย่อยสลายด้วย ด้วย ปฏิกิริยา Photocatalyst ใน Solarclean เมื่อกระจกโดนแสงอาทิตย์ 

Photocatalyst คือการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับแสงด้วยการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือแสงสว่าง ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (ไฮดรอกซิลมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงกว่าคลอรีนถึง 3 เท่า และดีกว่าการใช้โอโซนถึง 1.5เท่า) ในอากาศที่สามารถย่อยสลายจุลินทรีย์ต่างๆ หรือสลายอนุภาคสารอินทรีย์ขนาดเล็กได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

image

 

 2).ขั้นตอนชำระล้างคราบสกปรก  คราบสกปรกถูกชะล้างออกอย่างง่ายดายเมื่อมีน้ำเพียงพอที่ไหลผ่านผิวกระจก น้ำจะไหลเป็นแผ่นไม่เกาะเป็นหยด โดยที่หยดน้ำบนผิวกระจกจะแผ่กระจาย(Super Hydrophilic) จึงไม่เกิดคราบ คงความใส ไม่ฝ้ามัว 

Super Hydrophilic คือปฏิกิริยาที่ทำให้หยดน้ำที่เกาะบนพื้นผิวแผ่กระจายเป็นฟิล์มบางๆ นั่นคือเมื่อน้ำตกกระทบกับพื้นผิวของผนังอาคาร หยดน้ำก็จะรวมตัวกันเป็นแผ่นไหลลงมาด้านล่าง ลดการเกาะของหยดน้ำ ผนังอาคารจึงใสไม่เป็นฝ้ามัว ไม่เป็นคราบ คราบฝุ่นต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวผนังอาคารจะถูกชะล้างออกได้ง่ายดายเพียงมีน้ำไหลผ่านอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทำความสะอาดพื้นผิวผนังอาคารง่ายกว่าหยดน้ำที่แตกกระจายออกเป็นหยดๆ 

SOLARCLEAN ช่วยลดปัญหา PM2.5 ได้อย่างไร

งานวิจัยหลายชิ้นในการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการใช้สารที่มีปฏิกิริยา Photocatalyst สามารถช่วยลดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก  PM2.5 PM10 ชนิดคาร์บอนอินทรีย์ได้ รวมไปถึงก๊าซพิษต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ อ่านเพิ่มเติม..>>

Powered by MakeWebEasy.com