ECOBLUE MAX HT

ฟิล์มเซรามิคนวัตกกรรมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพการลดความร้อนใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโมเลกุลเซรามิคพิเศษกับชั้นนาโนไททาเนียมเซรามิคที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี  magnetron sputtering มากถึง 9 ชั้น ทำให้ได้ฟิล์มลดความร้อนสูง ลดรังสีอินฟาเรดสูงสุดมากกว่า 95% ให้ความใส ทนทาน สีไม่ซีดจาง เหนือกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไป  ไม่รบกวนสัญญาณสื่อสาร  ไร้เงาสะท้อนรบกวนสายตาด้วยค่าสะท้อนแสงต่ำเพียง 12%  ต่ำกว่าฟิล์มโลหะทั่วไปที่มีค่าสะท้อนแสงมากถึง 15-30%  ให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวก ประหยัดและปลอดภัย
ตารางค่าประสิทธิภาพ
 
ECOBLUE MAX  HTMAX HT-40MAX HT-20MAX HT-05
แสงส่องผ่าน%371710
แสงสะท้อน%12119
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน%19119
พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน%11118
พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ%707883
ลดรังสียูวี%999999
ลดความร้อนรวม%596469
ลดรังสีอินฟาเรด%>95>95>95
SHGC0.410.360.31 
U-value5.55.55.5 

ค่าทดสอบกระจกใสหนา 3  มม ติดตั้งฟิล์ม ทดสอบตามมาตรฐาน ISO9050:1990(E) LBNL OPTIC 5.1 และ  NFRC 100-2010 summer LBNL window 7.6 ค่าที่ระบุไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้เท่านั้น ค่าประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริงและความคลาดเคลื่อนในการผลิต

ค่าส่องผ่านรังสีดวงอาทิตย์ของฟิล์ม ECOBLUE รุ่น MAX HT

maxht40graphmark
ค่าส่องผ่านรังสีดวงอาทิตย์ ของ ECOBLUE รุ่น MAX HT-40 
maxht20graphmark
ค่าส่องผ่านรังสีดวงอาทิตย์ ของ ECOBLUE รุ่น MAX HT-20 
image
ค่าส่องผ่านรังสีดวงอาทิตย์ ของ ECOBLUE รุ่น MAX HT-05 

FAQ

ปัจจุบัน การติดตั้งฟิล์มจะเลือกจากค่าความสว่าง  ซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานใดกำกับ โดยส่วนใหญ่จะใช้ 1) ค่า % แสงส่องผ่าน 2) ค่าความเข้ม 

1) % ค่าแสงส่องผ่าน เป็นค่า % ช่วงคลื่นแสงสว่างที่ผ่านกระจกติดฟิล์มในช่วง 380-750 nm ที่ผ่านมาได้มากที่สุด  ฟิล์มกรองแสงที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน จะให้ % ค่าแสงส่องผ่านสูงสุดได้เท่ากันแต่อาจจะคนละช่วงคลื่น  เช่น ฟิล์ม A %  แสงผ่านสูงสุด 40% ที่ช่วงคลื่น 650 nm  แต่ฟิล์ม B มี %  แสงผ่านสูงสุด 40%  ที่ช่วงคลื่น 700 nm 2) ค่าความเข้ม   เพื่อความง่ายและสะดวกในการติดตั้งจะใช้วิธีเรียกแบบความเข้ม เช่น ความเข้ม 40, 60  หรือ 80% ซึ่งเป็นการเลือกโทนหรือความเข้มฟิล์มแบบตร่าวๆเท่านั้น ซึ่งการเรียกความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ไว้ 3 ระดับ คือ 40/60/80 เป็นความเข้าใจผิด และควรเรียกความเข้มของฟิล์มโดยพิจารณาค่าแสงสว่างส่องผ่าน (Visible light transmission )VLT    ระดับความเข้มของฟิล์มที่ระบุ 40/60/80 จะให้ช่วงแสงส่องผ่านในระดับประมาณนี้
ติดฟิล์มรถยนต์เข้ม 40 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 40-50 %
ติดฟิล์มรถยนต์เข้ม 60 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 18-20 %
ติดฟิล์มรถยนต์เข้ม 80 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 5-10 %ดังนั้นทางบริษัทแนะนำให้เจ้าของรถดูตัวอย่างฟิล์มจริงก่อนติดตั้ง อย่างไรก็ตาม การดูตัวอย่างฟิล์มจริงกับการติดตั้งสามารถให้สีที่แตกต่างกันได้อันเนื่องมาจากผลกระทบจากความสว่างและเฉดสีของฟิล์มส่วนอื่นๆ 

รังสีอินฟาเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งในแสงแดดที่มาจากดวงอาทิตย์ พร้อมๆกับคลื่นแสงสว่าง คลื่นยูวี และคลื่นอืนๆ  รังสีอินฟาเรดในแสงแดดอยู่ระหว่างช่วงคลื่น 750-2500 nm ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของพลังงานจากแสงแดด ประเด็นสำคัญคือรังสีอินฟาเรดมีผลต่อระบบประสาทรับรุ้ความรู้สึกร้อนของมนุษย์ โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า รังสีอินฟาเรดทำให้โปรตีนที่ทำหน้าที่เปิดปิดการนำกระแสไฟฟ้าไปยังสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกร้อนให้ทำงาน ดังนั้นเมื่อฟิล์มเซรามิค ECOBLUE ลดอินฟาเรดได้มากสูงสุดถึง 99% จึงทำให้คนรู้สึกร้อนน้อยลงได้อย่างทันที แสงสว่างในแสงแดดสามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนได้เช่นกันแต่ใช้เวลานานกว่า ดังนั้นการใช้ฟิล์มอีโค่บลูจึงให้ทั้งความสบายและความสว่างในการขับขี่ (ดูเพิ่มเติม Solar Radiation ใน internet)

ในตลาดมีฟิล์มหลากหลายชนิด โดยทั่วไปแบ่งได้คือ

ฟิล์มย้อมสี  ฟิล์มโลหะทั่วไป  และฟิล์มเซรามิคอื่นๆ

ฟิล์มโลหะทั่วไปผลิตจากโลหะเช่น อลูมิเนียม นิกเกิ้ลหรือบรอนซ์ ซึ่งฟิล์มโลหะเหล่านี้สามารถผลิตให้สามารถลดความร้อนสูงได้แต่จะมีเงาสะท้อนสูงและค่อนข้างมืด  รวมทั้งอาจรบกวนสัญญาณสื่อสารได้ด้วย ส่วนฟิล์มเซรามิคไม่มีเงาสะท้อน ความสามารถในการลดความร้อนจะขึ้นกับคุณสมบัติของฟิล์มว่ามีค่าการลดรังสีอินฟาเรดมากน้อยเท่าไหร่ เช่น ลดรังสีอินฟาเรดน้อยกว่า 80% ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่ายังลดความร้อนได้น้อย ฟิล์มเซรามิค ECOBLUE จะเป็นฟิล์มที่มีค่าการลดรังสีอินฟาเรดในแต่ละรุ่นมากกว่า 90% เป็นต้นไป เงาสะท้อนต่ำ ไม่มีปัญหาเรื่องรบกวนสัญญาณ (ยกเว้นบางรุ่น) สามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับความสบายตลอดเวลาในการใช้งาน

ฟิล์มเซรามิคมีหลากหลายประสิทฺธิภาพ ถ้าสว่างเท่ากัน ฟิล์มเซรามิคที่มีค่าการลดรังสีอินฟาเรดมากกว่า จะให้ความรู้สึกที่เย็นกว่า  แต่ไม่สามารถบอกความแตกต่างนี้ได้ด้วยตาเปล่า เบื้องต้นสามารถใช้สเปกโตโฟเตอร์มิเตอร์แบบพกพา วัดค่าการลดรังสีอินฟาเรดที่บางค่า (  900,1400 nm)  ฟิล์มเซรามิค ECOBLUE จะเป็นฟิล์มที่มีค่าการลดรังสีอินฟาเรด มากกว่า 90% ทำให้รู้สึกเย็นทุกขณะการขับขี่ ( ค่าคุณสมบัติอื่นๆ ปรึกษาผู้จำหน่าย )

 

  

ฟิล์มเซรามิคอีโค่บลูรุ่น MAX VK ถูกเคลือบด้วยชั้นเงินและเซรามิคกว่า 9 ชั้นซึ่งทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าฟิล์มเซรามิคอื่นๆนั่นคือ สามารถสะท้อนรังสีอินฟาเรด โดยที่ไม่สะท้อนแสงสว่าง อมความร้อนน้อย ลดความร้อนได้มากกว่าฟิล์มเซรามิคเทคโนโลยีอื่นๆที่ความสว่างใกล้เคียงกัน 

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มเซรามิคอีโค่บลูรุ่น MAX VK ทำให้เกิดการรบกวนของสัญญาณสื่อสารของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ รวมไปถึง การติดตั้งอาจเกิดคลื่นๆ หรือรอย"ฝ้าขาว" ในบางจุด เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ความร้อนในการขึ้นรูปฟิล์มสำหรับรถยนต์ในบางรุ่นที่กระจกมีความโค้งมาก ซึ่งทางบริษัทถือว่าเป็นความปรกติในการติดตั้งและสงวนสิทธิในการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่่จากเหตุดังกล่าว

ไม่ควรกดกระจกขึ้นลงใน 7-15 วัน

ไม่ควรทำความสะอาดฟิล์มด้านใน 15-30 วัน

ไม่ควรติดตั้งที่ดูดสุญญากาศบนผิวกระจกหน้าใน 30 วันหลังติดตั้ง

การทำความสะอาดใช้สบู่เหลวหรือน้ำยาเช็ดกระจกที่ไม่มี "แอมโมเนีย"

ในระหว่างรอฟิล์มแห้ง ประมาณ 7-15 วัน จะเกิดคลื่น ตุ่ม ฟองซึ่งเป็นน้ำยาที่เหลือจากการติดตั้ง ห้ามเช็ด ถู ขยี้ อาจทำให้ฟิล์มเสียหายได้ ซึ่งฟิล์มจะแห้งเร็วมากขึ้นหากอากาศร้อน หรือจอดรถตากแดด


เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในการติดตั้งฟิล์มใหม่ทดแทนฟิล์มเดิมนั้น ในการลอกฟิล์มกระจกบานหลัง มีโอกาสที่เส้นไล่ฝ้าจะเสียหายจากการลอกฟิล์ม แม้ว่าจะใช้วิธีการลอกฟิล์มที่นุ่มนวล เช่น การบ่มฟิล์ม การใช้ไอนำ้ร้อน ทดแทนการใช้มีดโกนขูดคราวกาวเก่า  โดยสาเหตุความเสียหายอาจมาจาก

- คุณภาพของเส้นไล่ฝ้า

- สภาพกาวของฟิล์มเดิม

ดังนั้นทางบริษัทไม่สามารถรับประกันความเสียหายของเส้นไล่ฝ้าของกระจกหลังอันเนื่องมาจากการลอกฟิล์มได้  และไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของเส้นไล่ฝ้าในทุกกรณีนทางทฤษฎี การศึกษาเรื่องการลดความร้อนจากแสงแดดของวัสดุ จะดูค่า สัมประสิทธิ SHGC solar heat gain coefficient และค่า U-value เป็นหลัก แต่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในด้านฟิล์มกรองแสง จึงได้มีการพิจารณา   การลดความร้อนรวม ซึ่งเท่ากับค่า 1-SHGC อย่างไรก็ตามสำหรับฟิล์มเซรามิคที่เน้นในส่วนการลดรังสีอินฟาเรดใช้การระบุว่าฟิล์มสามารถลดรังสีอินฟาเรดได้สูงสุดเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาที่ค่าการลดรังสีอินฟาเรดที่ช่วงคลื่น 900 หรือ 1400  nm  ฟิล์มเซรามิคที่ลดค่าอินฟาเรดได้มาก มีแนวโน้มให้ความสบายต่อความรู้สึกได้ดีกว่าฟิล์มที่ลดรังสีอินฟาเรดน้อย เนืองจากเหตุผลทางด้านระบบประสาทรับรู้ความรู้สึก แต่ไม่ได้หมายความว่า  ในแง่ของการประหยัดพลังงานโดยรวม ฟิล์มเซรามิคที่ลดค่าอินฟาเรดได้มากกว่าจะประหยัดพลังงานได้มากกว่า  เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบในการพิจารณาการลดความร้อนรวจากแสงแดด ซึ่งหากต้องการค่าที่ถูกต้อง จะต้องทดสอบโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่อง Spectrophotometer ในการวัดค่าทางพลังงานต่างๆ  (ดูหัวข้อ Heat Transfer ใน  internet)


เข้มนอกสว่างใน เข้มแต่เคลียร์ เป็นเทคนิกการติดตั้งฟิล์ม ที่อาศัยความแตกต่างของแสงระหว่างภายนอก และภายในของรถยนต์ทำให้  คนภายในรถเห็นภายนอกได้สว่าง แต่คนภายนอกรถเห็นภายในรถได้ยาก  โดยมีหลักคร่าวๆว่า ให้ติดฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้มากที่กระจกบังลมหน้า เช่น 20%  ส่วนกระจกส่วนที่เหลือให้ติดฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้น้อยเช่น 5%

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้